BMV 2022

BMV 2022For de ansatte betyder et godt børnemiljø:

Et godt miljø for børn, er at de fysiske rammer består af praktiske, rene og ergonomiske betænkninger.

Der må være æstetisk skønt, bløde og blide farver på væggene, vægmalerier der appellerer til børnene. Billederne må gerne være af kunstnere, der har overvejelser omkring, skønhed, godhed og sandhed, som motiv. Legetøj og interiør må være i naturmaterialer og smukt rundede i deres udformning.

Der må strømme børnene, kærlighed, imødekommenhed og omsorg i møde, dagen og året rundt.

Denne børnemiljø vurdering er lavet ved at interviewe 10 børn på 5 år (4 drenge og 6 piger)

Det fysiske miljø

Forhold Beskrivelse
Rammer for Bitte Bæk
Vi bor til leje i en gammel villa. Vores forbrug af varme, vand og el er exceptionel lav. Der er god plads, ca. 404 kvm. og gode store og lyse rum.
Hygiejneforhold og toilet Børnene vasker hænder før og efter de hjælper i køkkenet. De vasker hænder før og efter de spiser. Vi har gode toiletforhold. De yngste børn går op ad en lille trappe for at vaske hænder. Puslepladsen har en stige op til puslebordet.

8 ud af 8 adspurgte synes at toiletterne er i orden.

8 ud af 8 adspurgte vasker hænder når de har været på toilettet

8 ud af 8 adspurgte vasker hænder før de spiser

8 ud af 8 adspurgte tørrer næse i papir når de er snottet.

8 ud af 8 adspurgte nyser eller hoster ned i ærmet, 1 glemte det nogle gange ved nys.

Rengøringsstandard Standarden er udmærket. Vi har daglig rengøring af alle gulve og toiletter.

7 ud af 8 adspurgte synes der ikke er beskidt i børnehaven, 1 synes at der nogle gange er beskidt ved skoene

8 ud af 8 adspurgte synes der ikke lugter grimt i børnehaven.

Garderobeforhold De er meget gode og store. Børnenes fodtøj bliver sat i den forreste entre, her er en kurv til hvert barn. Det betyder at vi har en ren gang. Børnene har en knage til deres tøj, en pose til skiftetøj og en kurv til småting. Garderoberne er ikke inddelt men er åben, det betyder at børnene oplever at der er megen plads. Nogle fylder meget, mens andre fylder mindre og i fællesskab fungerer det.

8 ud af 8 adspurgte synes at der er nok plads i garderoben.

Haven Vi har en mindre, men skøn have. Der er bålplads og vandløb. Der er træer, og stubbe, legehus, brædder, frugttræer, urtehave, blomster, hængekøje m.m. så der er plads til sanseoplevelser, vilde lege, konstruktionslege og stille lege.

8 ud af 8 adspurgte synes at børnehavens have (legeplads) er god at være i.

Stuernes forhold og størrelse Stuerne er lyse og rummelige og med gode legemuligheder og kroge. Børnene leger overalt og i alle kroge og hjørner. 

8 ud af 8 adspurgte synes at børnehavens rum er hyggelige.

Støj, indeklima, ventilation og lysforhold Vi har fået målt akustikken og den er for høj. Vores pædagogik gør at der er stunder med ro. Når børnene har fri-leg kan støjen blive høj. Vi har fået sat støjdæmpere op1 ud af 8 adspurgte synes at der var for megen støj, 3 svarede at der nogle gange er får meget støj og 4 syntes ikke der er for meget støj.

Der kan om sommeren blive meget varmt på 1. salen, under taget. De mindste giver udtryk ved at drikke mere og blive pylrede, når de bliver varme. 

Temperatur og luftfugtighed er målt til værende indenfor normalen.

6 ud af 8 adspurgte fryser ikke i børnehaven.

5 ud af 8 adspurgte synes ikke der er for varmt i børnehaven, 3 synes nogen gange der er for varmt.

Børnenes ergonomi Der er taget hensyn til børnenes ergonomi. Legetøjet og materialer er i børnehøjde. Ved køkkenet og på toiletterne er der skamler og bænke så de kan nå op. Der er skamler, så de nemt kan nå deres tøj. Der er koste, både ude og inde i børnestørrelse og udenfor er redskaberne i børnestørrelse.
Udfoldelsesmuligheder Vi har steder hvor børnene både kan bevæge sig vildt, råbe højt og lege vildt. Der er mulighed for mange forskellige slags lege, både ude og inde. Børnene kan lege stille lege, parallellege, rollelege, regellege, konstruktionslege og bevæge sig både styret og frit. Der er ligeledes mulighed for mange forskellige aktiviteter, perler på kæde, tegne, bygge med brædder, male, bage…

8 ud af 8 adspurgte børn savner ikke steder hvor de kan råbe, snakke højt og larme.

8 ud af 8 adspurgte børn synes ikke de savner steder hvor de kan lege vildt.

8 ud af 8 adspurgte savner ikke steder, hvor man kan hvile sig eller slappe af.

Børnenes sikkerhed 7 børn ud af 8 adspurgte ved hvad de skal gøre hvis der bliver brand i børnehaven. 1 gør ikke

8 ud af 8 adspurgte ved hvordan de skal passe på når vi har bål.

8 ud af 8 adspurgte børn ved hvordan de skal passe på i trafikken.

8 ud af 8 adspurgte børn ved hvordan de skal passe på når de bruger en sav, dolk eller kniv.

Kemiske rengøringsmidler og vedligeholdelses-produkters indflydelse på børnenes sundhedsmæssige trivsel og kemikalier i øvrigt. Alt rengøringsmiddel er økologisk og svanemærket.
Børnenes sygefravær Vi har et naturligt sygefravær blandt børnene.

 

En eller to gange om året bliver vi ramt af influenza- eller maveonde epidemi eller eks. skoldkopper.

 

Vi opfordrer til at forældrene holder børnene hjemme til de er helt raske og helst en dag ekstra for at mindske smittefaren.

 

I forhold til corona har vi haft meget lidt smitte i børnehaven og forældrene har været gode til at holde børnene hjemme.

 

Det æstetiske miljø

Forhold Beskrivelse
Helhedsindtrykket af børnehaven, som et rart sted at være Børnehaven udstråler hjemlig hygge, ro og tid. Det er også det vi hører fra forældre, bedsteforældre, studerende, og andre besøgende.

8 børn ad af 8 adspurgte børn synes at børnehavens rum er hyggelige at være i.

Børnehavens indretning og udsmykning som mulig inspiration og sjælelig næring for børnene Børnehaven har billeder og vægmalerier, af kunstnere, som har barneperspektiver for øje. Legetøj og materialer er smukt udformet og appellerer til børnenes fantasi og skaberevne

 

Det psykiske miljø

Forhold Beskrivelse
Trivselsmæssige forhold og stemningen, kulturen og traditionen Vi tænker og oplever at vi er et rart og trygt sted. Vi oplever en god stemning med plads til forskellighed og alle slags følelser.

Her er trygge rammer og forudsigelighed med plads til spontanitet. Her er nærvær og interesse i børnene.

8 børn ud af 8 adspurgte siger at de er glade for at gå i børnehaven.

8 børn ud af 8 adspurgte synes det er sjovt at gå i børnehave.

8 børn ud af 8 adspurgte keder sig ikke.

8 ud af 8 adspurgte synes de laver spændende ting i børnehaven, 1 svarede nogen gange.

6 ud af 8 adspurgte synes de er med til at bestemme, hvad de skal lave i børnehaven. 2 siger det kun er nogle gange de er med til at bestemme.

8 børn ud af 8 adspurgte børn er mest glad og tilfreds når det er i børnehave.

Samspil mellem børn og voksne samt børnene indbyrdes

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ud af 8 adspurgte at de næsten aldrig får skældud af de voksne, 2 børn fik nogle gange skæld ud.

5 børn ud af 8 adspurgte børn oplevede at de voksne skældte ud på andre børn.

3 børn oplevede at de voksne nogle gange skældte ud på de andre børn. F.eks. ”når de har tegnet på bordet”

7 børn ud af 8 adspurgte børn siger at de voksne hilser på dem om morgenen. 1 svarede nogle gange

5 børn ud af 8 adspurgte børn siger at de voksne lægger mærke til hvordan barnet har det. 3 siger nogle gange.

8 børn ud af 8 adspurgte børn kan lide de voksne i børnehaven.

7 børn ud af 8 adspurgte børn synes de voksne er gode at snakke med. 1 svarede nogle gange f.eks. ”de snakker med hinanden og jeg snakker med mine venner”

8 børn ud af 8 adspurgte børn mener at kunne få hjælp når de har brug for det.

5 børn ud af 8 adspurgte børn siger at de voksne fortæller når de gør noget godt, 3 nogle gange.

6 ud af 8 børn siger at de voksne laver noget sjovt sammen med børnene, 2 svarer nogle gange.

Leg og aktiviteter Børnene har den fri leg på egne præmisser, hvor de voksne i respekt lader børnene forme og skabe legene.

Når der er sanglege, eventyr, bagning, modellering… som de voksne igangsætter og styrer er børnene med. Gennem disse aktiviteter gives næring til den fortsatte leg. Børnene får en naturlig rytme mellem udadvendt leg og indadvendt fordybelse og koncentration.

8 børn ud af 8 adspurgte børn synes at det er spændende ting, de laver i børnehaven.

5 børn ud af 8 adspurgte børn synes de lærer noget nyt, 3 synes nogle gange. F.eks.jeg har lært at lave smør”, ”nye lege”

8 børn ud af 8 adspurgte børn oplever at de kan lege i fred og ro, indendørs.

Haven og dens betydning for leg og samvær Haven giver gode muligheder for sanseoplevelser med vand, ild, luft og jord. Balancen og mod kan øves ved klatring, og gå på de ujævne træstubbe. Børnene bindes sammen af andre oplevelser og har brug for hinanden og ser hinanden på nye og anderledes måder.

De små er ude med de store og det byder på rige muligheder for omsorg og hjælpsomhed.

6 børn ud af 8 adspurgte børn oplever at de kan lege i fred og ro, udenfor, 2 oplever det nogle gange.

8 børn ud af 8 adspurgte børn synes at haven er et godt sted at være.

Drilleri, mobning og en god tone Vi har som grundprincip at vi taler ordentlig og respektfuldt til både små og store. Der kan sagtens irettesættes eller tilrettevises uden at råbe og smælde.

Eftersom vi er et lille sted, er det nemt for os at se og opleve direkte drillerier. Vi hjælper og guider børnene til at få løst konflikter på en ordentlig og værdig måde, men ved slag, bid, skub, etc. har vi O -tolerance, det stoppes med det samme.

8 børn ud af 8 adspurgte børn synes ikke at de taler grimt til hinanden.

8 børn ud af 8 adspurgte børn synes de er gode ved hinanden.

7 børn ud af 8 adspurgte børn har næsten aldrig oplevet at blive drillet.

1 børn ud af 1 adspurgte børn oplever at de voksne hjælper, når de bliver drillet.

Samarbejdet mellem institutionen og forældrene Da vi er en privat institution, er vores samarbejde af uvurderlig betydning. Vi står med ansvaret for den daglige og fremtidige drift og trivsel, både ledelse, personale og forældre. Bestyrelsen har et stort ansvar for at drive institutionen og det er forældre der frivilligt påtager sig dette.

 

Børnehaveforeningen sørger for opretholdelse af et socialt liv i huset gennem arrangementer, som fællesspisning, julestue, etc.

 

Forældrene tilbydes en samtale efter 3. mdr samt 1 årlig samtale om deres barns trivsel og udvikling. Derudover er der samtaler efter behov. Vores eventuelle bekymringer for et barn, deles med forældrene.

 

Mad

Forhold Beskrivelse
Børnene får morgenfrugt, frokost, eftermiddagsmad og sen eftermiddagsmad, alt er vegetarisk og økologisk Vi har en madmor der laver mad til børnene, vi spiser på faste tidspunkter.

7 børn ud af 8 adspurgte børn diger de kan få mad når de er sultne, 1 barn viste det ikke.

7 børn ud af 8 adspurgte børn kan lide maden i børnehaven.1 barn kan nogle gange.

8 børn ud af 8 adspurgte børn synes det er rart at vi spiser sammen.