Børnehavens faste aktiviteter

Børnehavens faste aktiviteter

I førskolealderen grundlægges børnenes sociale kompetencer igennem fællesskab, leg og samspil med andre børn og voksne. Børnene mærker og oplever verden igennem deres sanser. Det bliver til erfaringer som de kan bruge videre i livet. Det er netop i førskolealderen børnene har rig mulighed for at sanse, være fysiske, lege og udvikle deres sociale kompetencer.

Sangleg:  Om morgenen er der sangleg hos Moder Jord. Sanglegene er knyttet til årets gang, eksempelvis synges til påske om haren og æg samt til jul om nisser og sne. Sanglegene spænder bredt motorisk, sprogligt og musikalsk, så de tilgodeser barnets behov og udvikling. Samtidig styrkes fællesskabet blandt børnene, da alle er med.

Hos under Himmelen synges der og laves fingerlege, inden frokosten, disse følger ligeledes årstidens rytme.

Eventyr:  Før frokost fortælles eventyr, remseeventyr eller folkeeventyr. Eventyret er ledsaget af dukker, der konkretiserer handlingen: det kan være stådukker eller hånddukker, der vises ved eventyret.

Hver uge har sit eget eventyr, og alle pædagogerne fortæller uden manuskript eller bog, men til gengæld med en masse gestik og mimik. For så er der fokus på øjenkontakten, på nuet og på nærværet. Gentagelsen af det samme eventyr, hver dag i en uge, skaber genkendelighed, ro og rytme. Det giver tryghed og barnet har god tid til at leve med i eventyret. Barnets sprog opbygges og udvides igennem fortælling og fantasien næres af de mange eventyrbilleder, barnet får. Alt sammen værdier, der er essentielle i Rudolf Steiner pædagogikken.

Fødselsdag:  Denne dag er jo ganske særlig for det enkelte barn. Hos Moder Jord synges der om morgenen for barnet: ”Ved i hvad det er i dag, det er ”Karls” fødselsdag”, ”En prins(esse) er kommet ridende”. Barnet får derefter fortalt sit eventyr, om tiden hos sin engel, om de/det første år hos mor og far; der er gerne og ofte små pudsige og sjove historier at fortælle. Så får barnet en gave fra børnehaven. Der tændes et lille bivokslys, som går rundt blandt børnene og barnet puster det ud. Til frokost spiser vi det medbragte til dessert (kage, boller eller frugt), og så synges der igen.

Vi opfordrer forældrene til at skrive lidt om barnets første tid, den søde ventetid eller hvad der synes relevant som supplement til barnets eventyr.

Hos Under himmelen får barnet fortalt et ganske lille eventyr, eller snarere en ansats til et lille eventyr, så får det sin gave, måske en lille hæklet rangle og det puster bivokslyset ud. Til dessert til frokosten har madmor bagt en kage uden sukker.

Ture: Hos Moder Jord deltager børnene i indkøb, er ved Fjorden og i skoven. Essensen på disse ture er sanseoplevelser, alt det der kan røres og duftes til, undersøges og kravles på, det giver vi plads og tid til. Indkøbsturene kan gå til indkøb i Helsehjørnet, Trævarefabrikkerne, Salling, Blomsterhandleren m.m.

Gåturene er ligeledes en øvelse i at begå sig i den trafikale midtby og opleve, hvordan man gebærder sig i butikker.

I juni flytter Moder Jord nogle dage til Egholm.

Under Himmelen går små overskuelige ture, f.eks. til kirkegården, eller genbrugsbutikken.

Årstidsfester: Årstidsfesterne er højdepunkter i løbet af året, der bygges langsomt op, gennem sang, eventyr og praktisk forberedelse. Det giver en medleven i årets gang.

Eurytmi: Eurytmi, som er en bevægelseskunst, er grundlagt og videreudviklet af Rudolf Steiner i årene mellem 1911 og 1924. Eurytmi kaldes også for synlig sang og synlig tale.

Eurytmi udtrykker sprogets lyde, musikkens toner i bevægelser og udøvelsen af lyd- og tonebevægelser virker direkte harmoniserende på krop og sjæl.

Ordet “eurytmi” stammer fra græsk og betyder god, skøn bølgebevægelse.

Én gang ugentligt får Moder Jord besøg af en uddannet eurytmist, som ved brug af eventyr og sange tilføjer et supplement til pædagogernes eget virke.