Evaluerings kultur

Evaluerings kulturI Bitte Bæk har vi en evalueringskultur som sikrer, at vi har et udviklende pædagogisk læringsmiljø. Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle denne evalueringskultur, så vi både får evalueret på vores rutinesituationer i dagligdagen, når der er noget der ikke fungerer, men også sætter fokus på det der i forvejen fungerer godt. Vi arbejder ud fra en plan, hvor vi fire gange om året vælger et fokusområde, valgt ud fra hvad personalet aktuelt er optaget af. Vi har sideløbende lavet en plan med fokus på vores årstidsfester for dermed at skabe en systematisk evaluering af disse. Vi har tidligere evalueret dem, men ikke systematisk.

Evalueringen tager udgangspunkt i de pædagogiske mål, sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Alle daglige situationer er vigtige i forhold til børnenes læring og udvikling, og det er derfor vigtigt, at vi hele tiden reflekterer over, hvordan disse tilrettelægges.

For at skabe den bedste evaluering af den situation/det emne vi har fokus på, indsamler vi empiri/dokumentation i form af observationsskemaer, iagttagelser og videodokumentation o.lign. i den pågældende periode. Vores analyse og refleksioner af dokumentationen skal bruges til at belyse og udvikle vores læringsmiljø og ændre de rutinesituationer der ikke fungerer, men samtidig hjælpe os til at få øje på de situationer der fungerer godt.

 

For at sikre at vi har alle læreplanstemaer med i vores evalueringer, bruger vi et ”læringstræ”. Inden vi går i gang med at dokumentere en hverdagssituation, taler vi om, hvad vi mener, børnene får ud af en given situation i forhold til de enkelte læreplanstemaer. Dernæst observerer vi og dokumenterer, hvorefter vi til slut evaluerer på, om børnene så også får det ud af situationerne, som vi havde en forventning om.

I Bitte Bæk har vi en evalueringskultur som sikrer, at vi har et udviklende pædagogisk læringsmiljø. Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle denne evalueringskultur, så vi både får evalueret på vores rutinesituationer i dagligdagen, når der er noget der ikke fungerer, men også sætter fokus på det der i forvejen fungerer godt. Vi arbejder ud fra en plan, hvor vi fire gange om året vælger et fokusområde, valgt ud fra hvad personalet aktuelt er optaget af. Vi har sideløbende lavet en plan med fokus på vores årstidsfester for dermed at skabe en systematisk evaluering af disse. Vi har tidligere evalueret dem, men ikke systematisk.

Evalueringen tager udgangspunkt i de pædagogiske mål, sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Alle daglige situationer er vigtige i forhold til børnenes læring og udvikling, og det er derfor vigtigt, at vi hele tiden reflekterer over, hvordan disse tilrettelægges.

For at skabe den bedste evaluering af den situation/det emne vi har fokus på, indsamler vi empiri/dokumentation i form af observationsskemaer, iagttagelser og videodokumentation o.lign. i den pågældende periode. Vores analyse og refleksioner af dokumentationen skal bruges til at belyse og udvikle vores læringsmiljø og ændre de rutinesituationer der ikke fungerer, men samtidig hjælpe os til at få øje på de situationer der fungerer godt.

For at sikre at vi har alle læreplanstemaer med i vores evalueringer, bruger vi et ”læringstræ”. Inden vi går i gang med at dokumentere en hverdagssituation, taler vi om, hvad vi mener, børnene får ud af en given situation i forhold til de enkelte læreplanstemaer. Dernæst observerer vi og dokumenterer, hvorefter vi til slut evaluerer på, om børnene så også får det ud af situationerne, som vi havde en forventning om.