Forældre samarbejde

Vi ønsker et godt samarbejde med forældrene, da det er essentielt, at pædagogerne og forældrene får, og har et fælles billede af barnet.

Det gør vi ved at:

 • Hilse godmorgen og farvel med hånd. For at forældrene skal føle sig velkomne. Håndtrykket åbner mulighed for dialog. Det er trygt og varmt at være blevet set.
 • Hos Moder Jord tilbydes forældrene samtaler fast 1 gang i løbet af foråret og derudover efter behov.
 • Under Himmelen tilbydes forældrene en samtale den måned barnet fylder 2 år og efter behov.
 • Vi tilbyder en 3 måneders samtale, efter barnets start hos Moder Jord og Under Himmelen. Denne samtale kan foregå i hjemmet.
 • Have et højt informationsniveau. Hver uge udsendes brev til forældrene om livets gang i Bitte Bæk. Yderligere skrives i dagbog om dagens gang.
 • 2-4 gange om året indbydes forældrene til kaffe/the.
 • Der ydes en differentieret indsats i forhold til forældrene.
 • Inddrage forældrene i børnehavens liv gennem bestyrelse, børnehaveforening og underudvalg.
 • Personalet deltager efter formåen i børnehaveforeningens arrangementer.
 • Opfordrer forældrene til at komme med spørgsmål, ideer, undren, forslag og forbedringer.
 • Vi afholder forældremøde 2 gange årligt.
Bitte Bæks forventninger til forældrene:
 • At I er positive overfor børnehavens pædagogik og personale.
 • At Jeres barn er udhvilet, rask og mæt, så det har kræfter til at lege.
 • At barnet har skiftetøj med og overtøj passende til vejret.
 • At I deltager i forældremøder, arbejdsdage, julestue m.m.
 • At I altid spørger, hvis I undres, er utilfredse m.m.
 • At vi så vidt muligt kun taler om positive ting imens barnet er til stede.
 • At I opfatter børnehaven som et pædagogisk sted og ikke kun en pasningsordning.
 • At I hilser på personalet med håndtryk, dog kan madmor have svært ved det, når hun laver mad, så send hende et smil.
 • At I har valgt Jeres barn skal spise Bitte Bæks kost og støtter op om det.
 • At I ringer hvis barnet afleveres senere end kl. 9, er syg eller holder fri.
 • At I vasker børnehavens vasketøj
 • At I hjælper Jeres barn med at rydde op, når I afhenter.
 • At I mærker stemningen i rummet og optræder derefter. Med det mener vi, at når der er stille i et rum, er det godt at komme stille ind.
 • At I forholder jer neutralt til de andre børn.