Læreplan

Læreplan

Bitte Bæk arbejder ud fra og er inspireret af Rudolf Steiners tanker og overvejelser om det lille barn. Rudolf Steiner har ud fra sit antroposofiske menneskesyn givet inspiration til og tanker om kunst, landbrug, ernæring, arkitektur og pædagogik. Disse influerer det pædagogiske miljø i Bitte Bæk.

Vi vil give barnet frihed til at vælge og være – både individuelt og i fællesskabet. Samtidig må det i respekt og omsorg for børn og voksne lære at tage hensyn og have tålmod.

Vi vil give barnet et æstetisk rum, hvor det kan udfolde sin leg gennem efterligning og sanseoplevelser. I legen må barnet kunne udfolde sig bredt og have tid og ro til fordybelse. Heri indgår at legetøj og omgivelser appellerer til fantasi og skabertrang.

Gennem en velgørende opdeling af dagen, med daglig gentagende sangleg og eventyr, får børnene inspiration til leg, øvelse i sprog, udvikling af musikalitet og fantasi. Rytme er en meget grundlæggende del af pædagogikken. Vi har en fast rytme i dagligdagen, der giver børnene tryghed og genkendelighed; en ugentlig rytme med faste aktiviteter, madplan og en årlig rytme med fejring af forskellige årstidsfester.

Børnene må opleve voksne, der giver fysisk omsorg og er rolige i deres handlinger, bevidste om deres påvirkning, kort sagt; er bevidst om deres opgave som efterligningsmodel.

Børnehaven er normeret til 38 børn fra 1 – 6 år med otte ansatte, seks pædagoger, en pædagogmedhjælper og en madmor.

Vi har løbende halvårs lønnede praktikanter og tre måneders studerende.

Styrket pædagogisk læreplan Bitte Bæk med evalueringskultur