Regnbuen

RegnbuenRegnbuen er en forældreforening, hvis overordnede formål er at være trivselsforum for samvær, hygge og fællesskab mellem børn, forældre og personale i Bitte Bæk

Regnbuen forestår planlægning af aktiviteter såsom foredrag, fester og julestue. Samtidig er deres opgave at fremme og udbrede børnehavens eksistens gennem PR.

Alle forældre til børn i børnehaven er medlem af børnehaveforeningen. Andre interesserede, der har lyst til at følge med i, hvad der forgår i børnehaven, kan ligeledes blive medlem.

Kontingent pr. år 100 kr.

Børnehaveforeningen Regnbuen består minimum af en ledelse på 5 – 7 medlemmer, men tilrettelægger selv deres størrelse.

Kontingentet og overskuddet fra Regnbuens arrangementer bruges, i samarbejde med personalet, til gaver til glæde og gavn for børnene.