Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelsePædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

I Bitte Bæk tænker vi bredt om krop, sanser og bevægelse. Det handler ikke kun om fysisk bevægelse, men ligeledes om oplevelser og erfaringer gennem sanserne, både ude og inde. Vi vægter en sund, varieret og nærende kost, som er med til at styrke og gavne kroppen, så den har energi til at udforske og afprøve.

Børn skal mærke på ting, høre, dufte og smage. De skal bruge deres krop til at lære, prøve, mærke og blive bedre til at bevæge sig. Vi voksne indretter og skaber rammer for børnene, som virker ind på sanserne.

 

I Bitte Bæk har børnene gennem dagen og ugen mange muligheder for at gøre en masse erfaringer:

 • Alt legetøj samt andet interiør er lavet af naturmaterialer, der alle giver forskellige sanseoplevelser. Træklodsen føles forskelligt fra silkeklædet. Porcelænet er glat og fast, men kan gå i stykker, hvis man taber eller kaster med det.
 • Når børnene leger ude i haven, får de lov til at mærke, når de bliver våde, leg i vandpytter er sjovt, men man kan også blive kold. Det skaber en forståelse for sammenhæng mellem det at dykke i en vandpyt og at komme til at fryse senere. Ilden fra bålet varmer dejligt, når man sidder stille foran. Det er sjovt at lave mudder og male det i ansigtet.
 • Når de voksne udfører havearbejde, vil børnene gerne deltage, så de efterligner. Ligeledes når der skal saves brænde og når vi snitter med dolke.
 • Vi motiverer børnene gennem guidning og leg til selv at tage deres eget tøj og overtøj på, hjælper dem til at sanse deres egen krop. Hvordan får man fundet ærmerne, når man tager jakke på eller lærer at sætte lynlåsen i osv.
 • Vi går tur med børnene. På gåture kommer børnene i bevægelse og får styrket deres krop og lyst til at bruge den.
 • Igennem sangleg og eurytmi kommer børnene i bevægelse og lærer deres kroppe og sanser at kende. Nogle gange synger vi højt, kort tid efter hvisker vi et vers. Dansen går nogen gange stærkt, lidt efter sidder vi stille i kredsen igen.
 • Børnene får også hver dag opgaver, som de glæder sig til at hjælpe med. De får lov til at hjælpe med at gå op med et fad med mad til Under himmelen, det kræver balance op af den store trappe. De deler glas på, og må øve sig i at holde forsigtigt på dem, kanden med vand kan være meget tung, ”Hov jeg spildte noget af det, så må vi tørre det op”.

Nogle oplevelser og erfaringer opleves også gennem længere processer, eksempelvis vores arbejde med mad:

 • De er med til at så grøntsager ude i højbedene.
 • De er med til at vande og oplever, hvordan grøntsagerne vokser.
 • De er med til at høste.
 • De hjælper med at skrælle og snitte de grøntsagerne fra haven, som skal bruges til maden.
 • Det begynder at dufte fra køkkenet.
 • De taler om, hvad de skal have at spise.
 • Vi sætter os ved bordet sammen.
 • De øver sig på at tage maden op til munden. Måske er den varm.
 • Vi smager og nyder maden.

Vi oplever mange sanseindtryk hver dag og det er forskelligt, hvad børnene er optaget af; hvad de øver sig på:

 • At kravle op ad af trappen.
 • Tage en kjole eller krone på.
 • Trille ned af bakken ude i haven.
 • Selv holde et glas imellem hænderne, uden at spilde vandet.
 • Selv tage futsko på.
 • Hoppe ned fra en skammel.
 • Spise med bestik i stedet for fingrene.

Børnene prøver mange ting af hele tiden, og de skal gøre det igen og igen for at kroppen genkender bevægelserne og for at de bliver automatiseret, så de kan gøre det uden at tænke over det.

Hvordan holder et lille barn balancen, når det løfter et stykke legetøj og samtidig skal gå med det?

Det giver en ny balance i kroppen, og der skal bruges forskellige kræfter, alt efter om det er en let ske de løfter, eller en gryde med sand som er tung.

De voksne skaber rammerne, så børnene i tryghed kan bruge deres energi på at lære deres krop og dem selv at kende. Vi anerkender, støtter og opfordrer dem til at gøre tingene selv og bekræfter dem, når de prøver og kæmper med det. Så er det rigtig dejligt at se, når det endelig lykkes for børnene.