Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Aflevering og afhentning:  

I skal ringe, hvis barnet afleveres senere end kl. 9 af hensyn til dagens gøren og laden og børnenes leg.

Børnene skal være ude af Bitte Bæk senest kl. 17.

Såfremt der tegner sig et mønster af for sen afhentning, indkaldes der til samtale og såfremt det fortsætter kan det medføre at samarbejdet må ophøre.

Beliggenhed:

Bitte Bæk ligger op til et jernbanespor, hvor togene dagligt passerer. Vi gør opmærksom på, at dette faktum ikke kan give anledning til klager over støj og rystelser.

Børns seksualitet:

I Bitte Bæk tænker vi, at børn skal have mulighed og plads til at være nysgerrige. Voksenseksualitet er noget helt andet end børneseksualitet og det er helt naturligt at børn føler, kigger og undres.

Vi ønsker ikke at opstille regler i forhold til hvordan børn udforsker deres seksualitet. Her er det vigtigt at kigge på barnet og situationen i en helhed; Hvor gammelt er barnet? Hvem er det sammen med? Hvor er det henne?

Samtidig er vi som voksne hele tiden opmærksomme.

Fridage/ferie:  

Selvom Jeres barn har det godt i Bitte Bæk har barnet brug for at komme væk fra de mange børn, opgaver m.m. for i en periode at hvile ud. Husk på, at børn ligesom vi voksne har brug for ferie, de har til hverdag lange ”arbejdsdage”. Når dit barn holder ferie, er der mulighed for at slappe af og rekreere, så der er energi til at vokse og udvikles. Derfor forventer vi at I holder ferie og fridage sammen med jeres barn.

Forældreengagement:

Vi er en børnehave der lever af forældrenes engagement, både i det daglige og ved særlige lejligheder. Derfor forventer vi, at I som forældre deltager og hjælper i det omfang det er muligt, f.eks. med hjælp til praktiske opgaver der skal løses, deltagelse i arbejdslørdage, at I deltager på forældremøder, er aktive i dialogen ved forældresamtaler, hjælper til med julestue og andre arrangementer, hvor der er brug for en hånd.  Ved at være engageret og synlig som forældre, er I med til at styrke fællesskabet, som er noget af det der kendetegner Bitte Bæk, som et skønt sted at være for børn, forældre og personale.

Forældremøde:

To gange om året indkalder børnehaven til forældremøde. På disse møder har vi forskelligt indhold på dagsordenen, både af pædagogisk og praktisk karakter. Nogle gange har vi inviteret en foredragsholder udefra til at komme og berige os med ny viden omkring børn og pædagogik. Det kan også være personalet, som har lavet et oplæg om noget fagligt relevant i forhold til børnegruppen og dagligdagen.

Forældresamtaler:

Efter 3 måneder i Bitte Bæk vil vi holde en samtale med jer, hvor vi kan tale om hvordan opstarten har været, hvordan vi (pædagoger og forældre) oplever hvordan det går med barnet. Vil tilbyder samtalen som et hjemmebesøg, hvor kontaktpædagogerne vil komme hjem til jer. Det giver en god sammenhæng imellem hjemmet og Bitte Bæk, vi oplever barnet på hjemmebane og ser måske barnets værelse eller familiens hund.

Personalet Under Himmelen holder herefter forældresamtale den måned barnet fylder 2 år. Personalet hos Moder Jord tilbyder hvert forår en forældresamtale.

Til disse forældresamtaler vil vi tale nærmere om barnets trivsel og udvikling. Hvad der går rigtig godt og hvad der kan være svært for barnet. Denne samtale vil blive afholdt i Bitte Bæk.

Med et ønske fra personalet, om at gøre de faste forældresamtaler endnu bedre, mener vi, at det vil være godt, at I som forældre også forbereder jer til samtaler og gerne forbereder spørgsmål. På den måde skabes der en bedre dialog og en bredere forståelse af det enkelte barn.

Derudover vil vi tage kontakt og indkalde til yderligere samtale om barnet, hvis der er brug for dette. Det kan være at barnet i en periode ikke trives, er ked af det eller påvirket af andre omstændigheder, der går ud over barnets trivsel.

Som forældre kan I også bede personalet om en samtale, hvis I mener der er behov for dette.

Fødselsdage: 

Barnets fødselsdag fejres med eventyr, sang, gave og lys. Hos Moder Jord er barnet velkommen til at medbringe kage, boller eller frugt. Slik må ikke medbringes. Ved fødselsdag Under Himmelen bager madmor kage uden sukker.

Bestyrelsen i Bitte Bæk har aftalt følgende mht. børnefødselsdage.

Som udgangspunkt vil Bitte Bæk ikke blande sig i, hvordan I som forældre fejrer fødselsdag udenfor børnehaven. Dog vil vi gerne, at I respekterer og følger følgende:

”Invitationer må ikke lægges i børnenes kurve. De skal sendes hjem til børnene, enten via mail eller post. Adresser på alle børn kan findes på hjemmesiden.

Hvis man holder fødselsdagsfest på en hverdag må de børn, som skal med som udgangspunkt, ikke hentes i samlet flok i børnehaven. Forældrene henter selv deres børn i børnehaven og afleverer dem til fødselsdagen.”

Informationsmøde: 

Én gang om måneden afholder vi et informationsmøde for interesserede forældre, der ønsker at få en plads til deres barn/børn i Bitte Bæk. Her bliver de vist rundt i huset, og hører lidt om pædagogikken og den daglige rytme. Der er mulighed for at stille spørgsmål og få skrevet børnene op på venteliste. Det koster 300 kr. at få sit barn skrevet op på venteliste.

IT: 

I Bitte Bæk har vi fravalgt brug af IT til børnene. Vi mener en implementering af fri IT/tablets i førskolealderen vil gøre børnene mindre fysisk aktive. Der vil blive mindre plads til leg og samspil med andre børn. Vi mener i det hele taget at børnene skal være aktører i den virkelighed de befinder sig i. De skal lytte, dufte, smage, føle, sanse, efterligne og opleve med- og modspil fra andre børn og voksne og ikke opleve verden gennem en skærm.

Når barnet kigger ned i en iPad eller på en computerskærm, bliver barnet fokuseret på skærmen, og hvis det er flere børn der sidder sammen ved skærmen, bliver det en slags parallelleg på et alderstrin, hvor børnene har brug for rollelege. Det bliver en leg, der står i kontrast til den ægte og naturlige kontakt, som er vigtig for børnenes udvikling. Vi ønsker, at børn i førskolealderen skal bruge deres energi og opmærksomhed på at udvikle deres sociale kompetencer i samspil med andre børn og voksne.

Vi anerkender, at de digitale redskaber er en del af børnenes hverdag. Flere af børnene leger også med dem derhjemme. Men måske derfor er det mere væsentligt, at børnehaven forbliver et ‘fristed’. Da børn er efterlignende væsner leger de ofte i Bitte Bæk, at de taler i telefon eller spiller på Ipads, da bruger de en trækolds til at forstille telefon eller Ipad. I hjemmet og når børnene begynder i skole skal de nok blive introduceret for IT. Når de er små, er det vigtigt, at de lærer verden at kende gennem deres krop og deres sanser.

Legetøj:

Børnene må ikke medbringe legetøj. Børnene betragter naturligvis legetøjet som sit eget og kan have svært ved at dele det. Det kan give anledning til unødige konflikter, samtidig med at legetøjet kan forsvinde eller gå itu.

Nye børn, og børn der skal sove til middag i børnehaven, må gerne medbringe en lille putte/sove ting (dvs. en lille blød bamse uden lyd).

Lys: 

Vi har i Bitte Bæk gjort os tanker om både det elektriske lys og stearinlys. Mht. det elektriske lys prøver vi at begrænse det. Vi undgår så vidt muligt at tænde lysstofrør. Vi vil gerne at børnene mærker, sanser og oplever naturens gang, derudover vil vi gerne spare på energien. Dermed mener vi, at vi undlader at tænde for meget lys, så børnene igennem vinduerne f.eks. mærker solopgang, skumring, vintermørke, sommerlyset, lyset forandre sig ved en mørk regnsky, lyse snefnug o.s.v

I Bitte Bæk anvender vi ofte stearinlys til at skabe stemninger. Vi tænder lys til eventyr, til fødselsdag, på årstidsbordet, ved spisetid, og til lanternefest.

Vi tænder også levende lys, når børnene kommer om morgenen og ofte igen om eftermiddagen, når de bliver hentet. Vi mener det giver en blid stemning, når man kommer ind i Bitte Bæk.

Vi mener stearinlyset skaber en helt speciel og unik stemning, men er naturligvis opmærksom på at mange levende lys påvirker indeklimaet.

Mad:

De råvarer vi bruger i Bitte Bæk er biodynamiske eller økologiske, og vi har det økologiske spisemærke i guld, som betyder at alt indkøb af føde- og drikkevarer er mellem 90 og 100 procent økologiske.

Der serveres vegetarisk kost til børnene. De får morgenfrugt, frokost, eftermiddagsmad og sen eftermiddagsmad i børnehaven. Vi sørger for at børnene får de bedst mulige ernæringsbetingelser og samtidig skånes miljøet for en del ved denne kost.

I højbede i haven dyrkes egne grøntsager, hvor børnene hjælper med at så, plante, se det gro, høste og spise. I haven har vi en kompost til haveaffald til genanvendelse i højbedet.

I tilfælde af allergi, tager vi højde for det.

Miljø:

Bitte Bæk har et giftfrit miljø, der er fri for hormonforstyrrende og skadelige stoffer. Der tages i det daglige virke hensyn til miljøet og i vides mulige omfang anvendes biodynamiske, økologiske, miljøvenlige og energisparende produkter og genbrugsmaterialer. Eksempelvis er legetøj, rengøringsmidler, vaskepulver, materialer såsom farver, maling m.m. fri for farve- og tilsætningsstoffer.

Normering: 

Bitte Bæk har bevidst valgt at have en mernormering på 23%, i forhold til de kommunale institutioner i Aalborg kommune.

Priser:

 • 4900 kr. pr. mdr. for børn under 3 år, dog undtaget juli måned
 • 3200 kr. pr. mdr. for børn over 3 år, dog undtaget juli måned

Madpenge på 750 kr. er inkluderet i prisen.

 • 100 kr. pr år til børnehaveforening

Rengøring:

Bitte Bæk rengøres 2 gange om ugen af rengøringspersonale.

Rusmidler og alkohol:

I Bitte Bæk må der ikke indtages alkohol eller rusmidler på børnehavens matrikel inden for børnehavens åbningstid, dette gælder også for arbejdslørdage, fællesspisninger, forældremøder.

Berusede eller påvirkede forældre vil blive bortvist, og vi tager hånd om barnet og kontakter evt. den Sociale Døgnvagt (Børnevagten).

Rygning/parfume:

Der må ikke ryges i børnehavens lokaler og på matriklen udendørs.

Parfume benyttes ikke af de ansatte.

Sampasning:

I Bitte Bæk har det altid været sådan, at der er lukket faste dage, dels af hensyn til det enkelte barns behov for ferie, men også af hensyn til driften af Bitte Bæk. Dvs. at Bitte Bæk holder lukket de tre dage før påske, dagen efter kr. Himmelfart, uge 29 og 30 samt mellem jul og nytår. På de to årlige pædagogiske dage vil der være vikarer til at passe børnene.

Aalborg kommune stiller dog krav om alternativ pasning på lukkedage. For at opfylde kommunens krav har bestyrelsen besluttet at vi har sampasning med Tusindstrålen i Aalborg Øst, hvis der er færre end 49% tilmeldte

Skiftetøj:

Børnene skal medbringe skiftetøj: bukser, trøjer, sokker og undertøj til skiftetøjsposen. Barnet skal altid have tøj med passende til vejret eks. regntøj, flyverdragt, gummistøvler, sandaler og indesko.

Når barnets tøj er vådt, har vi puttet det i poser, eller hænger det på barnets plads. Vi prioriterer ikke at have varmeskabe, da der skal mange til for at tørre alle børns tøj, sko og overtøj, og det er en stor belastning for vores miljø.

Barnet skal have navn i tøj og fodtøj.

Der må under ingen omstændigheder, stå ting i trappegangen til 1. salen, da det er brandvej for begge etager. Så hvis barnet medbringer store tasker, autostole og andet grej, skal det stå under barnets plads.

Sove børn:  

Under Himmelen: Medbring sengetøj samt barnevogn med fluenet og regnslag. Børnene sover ude i barnevogn til de er 3 år, derefter kommer de ind og sover på madrasser. Husk at skifte sengetøjet jævnligt.

Hos Moder Jord:  Medbring dyne, pude og evt. sovebamse

Søvnpolitik:

Søvn er en vigtig del af en sund hverdag. God søvn er vigtig.

Søvnfysiologisk er det korrekt, at lade et barn sove til det vågner og ikke vække det. Derfor er det vores holdning, at børn skal sove alt det de behøver. Hvis et barn sover om dagen, er det fordi barnet er træt.

Det er forskelligt, hvor aktive børn er i løbet af dagen; inden døre, i haven, på gulvet – fysisk og mentalt. Der er et sammenhæng imellem dette og hvor længe de trænger til at sove.

Det er bevist af søvnforskere at god søvn avler god søvn. Et barn som er udhvilet ved at vågne selv fra middagsluren, finder også nemmere ro om aftenen. Middagsluren har således ingen indflydelse på nattesøvnen.

Forskning viser at stresshormonerne hos børn der ikke sover nok om dagen forhøjes, så de kan have svært ved at sove om natten. Ligeledes kan en for kort middagslur også øge de natlige opvågninger.

Vi ønsker at lade børnene sove, når de er trætte, uanset hvornår på dagen det måtte være.

Under søvnen sker mange nødvendige processer:

 • Vækstudvikling.
 • Heling af betændelse.
 • Sjælen opbygges.
 • Intellektet udvikles og opbygges.
 • Opbygning af væksthormon og immunsystem.

Derfor:

 • Vi lægger børnene til at sove, når vi vurderer at de er trætte.
 • Vi vækker ikke børnene af deres søvn.
 • Vi fører ikke regnskab over børnenes søvn, men fortæller, hvis barnets søvn har været atypisk til den ene eller anden side.

Børnene sover ude i barnevogn til de begynder hos Moder Jord, derefter kommer de ind og sover på madrasser.

Sygdom:

Hvis barnet er sygt, skal I ringe besked til børnehaven inden kl. 9. på første sygedag. Børnehaven vil gerne vide hvad barnet fejler, af hensyn til bl.a. smitte.

Sygdom er noget vi alle kender, og vi kan desværre ikke undgå det. Derfor er børnenes velbefindende et meget hyppigt emne, når forældre og personale snakker sammen.

Vi forventer at blive informeret, hvis der har været noget med barnet hjemme om natten, om morgenen m.m. Vi kontakter forældrene når barnets almene tilstand er påvirket. Vi forventer også at blive respekteret, når personalet orienterer forældrene om barnets almene tilstand.

Institutionens sygdomspolitik.

 • Børns sundhed, trivsel, sygdom og udvikling er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen
 • Udgangspunktet for Bitte Bæk er, at det syge barns behov altid kommer i første række
 • Børn skal ikke være i Bitte Bæk, når de er syge
 • Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er en gensidig åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for barnet
 • Forældre skal kunne have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almene tilstand ændres

Når vi skal vurdere, om et barn er sygt, ser vi på barnets fysiske og psykiske velbefindende som helhed. Det er denne helhed eller ”almen tilstand”, som er grundlaget for personalets opmærksomhed og omsorg for barnet. Ændres almen tilstand på et eller flere af følgende punkter, er barnet måske sygt:

 • Barnet er pyldret, ulykkelig eller på anden måde uligevægtig
 • Barnet er mat og kan ikke følge den daglige rytme
 • Barnet har kulderystelser og mærkes varm
 • Barnet mister lysten til mad
 • Barnet er mere passivt end normalt
 • Barnet vil ikke være sammen med andre børn
 • Barnet kræver en voksen for sig selv
 • Barnet er uroligt og grædende

Et pylret og ulykkeligt barn har ikke nødvendigvis feber, men kan have behov for en far eller mor.

Hvornår er børn syge?

Barnet er sygt, når barnets almene tilstand er svækket, så barnet ikke kan deltage aktivt i almindelige aktiviteter og kræver særlig pasning.

Barnet er også sygt:

 • Når det har feber
 • Når det er ”stærkt” forkølet, og når det løber konstant fra næsen
 • Når det har diarre eller opkast
 • Når øjnene er fyldt med gult puds

Hvornår er børn raske?

 • Barnet er rask, når det kan klare at være i institutionen blandt mange andre børn
 • Barnet skal kunne deltage i almindelige aktiviteter, dvs. kunne følge sin gruppe i planlagte aktiviteter både ude og inde
 • Barnet skal sove, hvor det normalt sover
 • Barnet skal kunne spise normal kost
 • Når det ikke smitter mere
 • Når det har været feberfrit i et døgn

Vi henvender os til embedslægen i tvivlsspørgsmål

Vi må kun give medicin ved kroniske sygdomme

Vasketøj:  

Forældrene vasker og tørrer på skift børnehavens klude, håndklæder, duge, m.m. Det vaskes ved min. 90 grader, posen til vasketøj skal også vaskes.

Ulykkesforsikring:

Forældrene skal selv sørge for at have tegnet en ulykkesforsikring på barnet.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til lederen, med to hele måneders varsel og gerne med en begrundelse for udmeldelsen.

Udluftning:  

Der bliver luftet ud i mindst 10 min. om dagen. Under Himmelen og hos Moder Jord om formiddagen og om eftermiddagen, derudover efter behov.