Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskabPædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

I Bitte Bæk har vi mange traditioner, vaner og ting vi gør, som er særlige for os, og som kendetegner den kultur der er i børnehaven. Fælles for dem er, at det er noget, vi oplever i fællesskab og at vi skaber nogle indbydende rammer, der opfordrer til sansning og lærerige oplevelser.

Her i Bitte Bæk:

 • Følger vi årets gang ved at fejre højtiderne med en årstidsfest, eks. Høstfest, Påske, Mikaelsfest osv.
 • Har vi særlige traditioner omkring fejring af barnets fødselsdag, når vi tager afsked med skolebørn eller børn der skal flytte.
 • Følger dagligdagen og ugedagene en rytme, der ud over at give struktur, tryghed og genkendelighed for børn (og voksne), også er bygget op med tanken om, at barnet skal ånde ind (voksenaktivitet) og efterfølgende har plads til at ånde ud (fri leg).
 • Er fællesskab og samværskulturen central. Vi vægter højt, at vi er et fællesskab, og at vi har fælles oplevelser sammen og gør ting sammen. Ligeledes er det også vigtigt, hvordan vi er sammen, hvordan vi agerer overfor hinanden, hvordan vi taler, og at vi som voksne er efterligningsværdige for børnene.

I Bitte Bæk er vi bevidste om indretningen i huset, som er skabt ud fra tanken om et trygt, familiært og rart sted at være, bl.a. bestemte farver på væggene, møbler og legetøj i naturmaterialer osv. Disse skal ligeledes virke ind på sanserne og appellere til fantasi, leg og udtryk.

Barnet bruger hele tiden sit sanseapparat. Det lille barn har kun sine sanser til at opleve, mærke, fornemme og skabe en forståelse af verden på. Senere kommer sproget og barnet kan nu skabe flere nuancer af sin forståelse. Men det bliver stadig ved med i høj grad at bruge sanserne, netop også fordi barnet, indtil 7-årsalderen, er umiddelbar, spontan og styret af viljen. Derfor tager alle de kulturbærende aktiviteter og oplevelser børnene har i børnehaven, for både store og små, afsæt i at være stemningsfulde, eventyrlige, fantasiskabende og sanserige oplevelser, som giver børnene mulighed for, at de kan udtrykke og udfolde sig i legen – både individuelt og i fællesskab.

Her i Bitte Bæk:

 • Går vi hver uge på tur ud i naturen, byen og lokalområdet. Under Himmelen går bl.a. en fast tur på kirkegården i nærheden, hvor der er ro og plads til at lege og udforske.
 • Maler vi med vådt i vådt akvarel, som giver en helt særlig oplevelse med at male.
 • Bager vi med børnene. Børnene får en portion dej, som de selv bestemmer, hvordan skal formes. Fantasien kender ingen grænser.
 • Har vi sangleg med børnene. Vi synger om årstiderne og laver rim og remser. Sangene følger hele tiden årets rytme, således at vi i tiden op til eks. Høstfest synger sange om bonden, korn, dyr osv. Nogle gange har børnene roller i sangene, så står de i midten af kredsen, gerne med rekvisitter.
 • Hører vi eventyr. Det er forskellige typer eventyr, bl.a. folkeeventyr, rim og remse eventyr eller Grimms eventyr. Disse følger ligeledes en rytme henover året.
 • Fra nytår og frem til sommer bliver de største børn, der skal i skole, til skolebørn. I det halve år har de hver uge skoletime, hvor de laver skoleforberedende øvelser, som at lære at skrive sit navn, tælle, række hånd op osv. Til bedsteforældredag og til sommerfesten opfører de små skuespil, som er en stor oplevelse.

Det centrale omkring alle disse sansnings- og erfaringsoplevelser er, at de taler til vores følelser, noget der giver glæde, eller noget man ikke bryder sig om, oplevelser der knytter sig til særlige stemninger, men også rum hvor der er plads til leg og at eksperimentere.

Det skaber læreprocesser for barnet. Men læring i en dobbelt forstand. For på én gang sker der en indre og en ydre proces. Barnet mærker sig selv, og lærer sig selv at kende, men samtidig sker det i en relation til andre mennesker og omverden, så det også får en forståelse for andre børn og en samfunds og kulturforståelse.

Børnene møder også forskellige kulturer, ved at vi i Bitte Bæk ofte har børn, der har anden nationalitet end dansk. Vi har i perioder også praktikanter fra seminariet med anden etnisk herkomst.

I det daglige oplever børnene også forskelligheden i mødet med de andre børns forældre, og når de besøger hinanden. Ligeledes til vores årlige bedsteforældredag.