Personale samarbejde

Personalesamarbejde bygger på åbenhed og tryghed. Ved at føle sig tryg, tør man åbne sig og i tillid til hinanden, kan man give omsorg og acceptere hinandens forskelligheder.

I samarbejdet skal der være plads til regulær hyggesnak og socialt samvær.

Ligeledes skal der være et pædagogisk indhold, med studiearbejde, pædagogiske diskussioner, supervision og videreuddannelse.

For at sikre en god arbejdsplads skal der være medarbejdersamtaler mindst en gang om året.

Bitte Bæk ønsker at tiltrække og fastholde engagerede og fagligt funderede medarbejdere. Medarbejderne er essentielle for den ånd og stemning, stedet rummer og yder, og derfor fordres det, at alle arbejder med sig selv og anvender selverkendelse som redskab for arbejdet.

Alle ansatte er bærende kræfter for pædagogikken, og sammen med forældre og børn med til at skabe og forme Bitte Bæk.

Bestyrelsen sikrer i samråd med personalet, at regler i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering, løn, ledelse, ansættelser, fyringer og klager varetages.

Bitte Bæk har via Landsforeningen af Danske Daginstitutioner (LDD) overenskomst med BUPL, FOA og 3F. Derudover har vi indgået en aftale med Aalborg Kommune om at drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune